Cẩm nang về Branding

Cẩm nang về Branding | Branding là quá trình tạo ra một cái tên, hình ảnh sản phẩm trong tâm trí của khách hàng thông qua các chiến dịch quảng cáo với tính nhất quán chặt chẽ.